cavero@cavero.pl +48 32 757 64 89
  • PL
  • EN
Księgowość i finanse Twojej firmy
Jesteś tutaj: Audyt

Audyt

Obowiązek badania sprawozdań finansowych obowiązuje jeżeli organizacja prowadzi działalność gospodarczą i spełnia przynajmniej 2 z 3 wymienionych warunków:

Organizacja ma też obowiązek załączyć opinię z badania przy składaniu sprawozdań do urzędu skarbowego czy KRS.

Obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego podlegają również tzw. organizacje pożytku publicznego, jeśli spełniają łącznie wszystkie wymienione niżej warunki:

Już wkrótce opiszemy możliwości usług audytorskich dla klientów.