Kadry i płace

Aby wspomóc efektywne zarządzanie firmą, oferujemy również m.in. następujące usługi:

 • rejestrację pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego,
 • rejestrację dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy),
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy-zlecenia),
 • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA),
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • dostarczanie powyższych deklaracji do stosownych organów w imieniu Klienta,
 • kontakty z organami podatkowymi oraz innymi jednostkami.