Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to nie tylko obowiązek nałożony przez prawo; rzetelnie prowadzona księgowość pomaga w szczegółowej ocenie finansów i działalności firmy. Poprawność ewidencji zapewnia bezpieczeństwo podatkowe.

Specjalizujemy się w prowadzeniu działalności rachunkowo-księgowej:

  • pomoc przy zakładaniu i rejestracji firmy,
  • prowadzenie pełnej księgowości – księgi rachunkowe,
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • rozliczanie sprzedaży i zakupu VAT,
  • usługi przedstawiciela podatkowego dla spółek zagranicznych,
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
  • reprezentowanie wobec urzędu skarbowego oraz ZUS,
  • rozliczenia roczne,
  • sprawozdawczość do GUS, NBP oraz innych organów państwowych